Hạt giống xà lách búp Đăm số 1

8.000

Đặc điểm: Giống sinh trưởng phát triển khỏe, cây to
– Thời vụ gieo trồng: quanh năm.
– Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau khi trồng.
– Khoảng cách trồng Xà Lách Búp: trồng theo líp (luống) với khoảng cách 22 x 20cm.
– Lượng giống cần thiết / 1000m2: 40-50gr

Quy cách: 2 gram