Hạt giống đậu đũa số 9

8.000

  • Đặc tính giống: Kháng bệnh tốt, thích nghi nhiều vùng khí hậu, quả dài từ 75 – 85cm, màu quả xanh trung bình, đường kính quả 0,55 – 0,6cm, ăn ngon ngọt, dạng dây leo, ít lá, trái nhiều, rất dễ chăm sóc, năng suất rất cao
  • Thời vụ trồng: Vụ Xuân tháng 2 – tháng 4, vụ Hè tháng 7 – tháng 10
  • Thời gian thu hoạch: 38 – 45 ngày sau gieo
  • Khoảng cách trồng:
  • Lượng giống cần thiết: 1,5 – 2kg/1.000 m^2
  • Độ ẩm: ≤ 12%
  • Độ sạch: ≥ 99%
  • Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80 %