Hạt giống Húng Quế PD115

15.000

  • Ẩm độ (Hum): ≤  10% 
  •  Độ sạch (Pur): ≥    96%  
  • Tỉ lệ này mầm (Ger):   ≥  80%
  •  Xuất xứ (Ori): Việt Nam

Đặc tính giống: Phân nhánh khỏe, mỡ lá, lá xanh dày, hàm lượng tinh dầu cao, rất thơm, cây cao 30-40cm. Thời vụ: quanh năm. Chính vụ gieo hạt từ T1-T2 Â.L, trồng từ T3-T4 Â.L. Thời gian thu hoạch: 30 ngày sau trồng. Khoảng cách trồng: cây x hàng: 20x30cm. Lượng giống cần thiết: 20g/sào 360m2. Lưu ý: nếu bón quá nhiều đạm, húng quế sẽ giảm mùi thơm. 

Quy cách: 10 gram