Hạt giống cải bẹ dún

12.000

Giống được chọn lọc kỹ, trồng quanh năm, sinh trưởng và phát triển tốt.
Thời gian thu hoạch ngắn: 30-35 ngày sau gieo, năng suất cao.

Khoảng cách trồng: lên líp rộng 1-1,2m, hàng cách hàng 20cm, cây cách cây 15 cm.
Lượng hạt giống cần: 100-120g/1000m2

Đóng gói: 10g

Xuất Xứ: Việt Nam

Tỷ lệ nảy mầm: >80%

Thời vụ: Trồng quanh năm.Các vụ chính:  Tháng 1, Tháng 2, Tháng 9, Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12

Thời gian thu hoạch: 20 – 25 ngày sau trồng ( 30 – 35 ngày sau khi gieo)

Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 15 – 20cm, cây cách cây 15 – 20cm

Lượng hạt giống cho 1000m2: 150 – 200gr

Đặc điểm: Hạt giống cải bẹ dún sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt, khối lượng trung bình nặng 0.5 – 1kg