Hạt giống cải chíp lùn Thanh Giang

80.000

 1. Đặc Tính 
 • Đặc tính giống: Kháng bệnh vàng lá rất tốt, độ đồng đều cao, cây cao trung bình, lá lớn màu xanh nhạt.
 • Thời vụ trồng: Quang năm, chính vụ: Thu- Đông.
 • Thời gian thu hoạch: Sau 30-35 ngày say gieo.
 • Khoảng cách trồng: Hàng 20cm, cây trên hàng 25cm.
 • Lượng giống cần thiết: Sạ 300-500g/1000m² – Cấy 50-60g/1000m²
 • Tiêu chuẩn cơ sở: TCVN 3240-79
 • Ẩm độ (Hum): ≤ 10 %
 • Độ sạch (Pur): ≥ 98 %
 • Tỉ lệ nảy mầm (Germ): ≥ 85 %
 • Xuất xứ: New Zealand
 • Quy cách: gói 20 gram