Hạt giống cải ngồng PD585

10.000

 • Là giống cải ngồng có khả năng sinh trưởng tốt, tốc độ sinh trưởng nhanh trong điều kiện nhiệt độ cao, ẩm độ lớn.
 • Thời gian sinh trưởng và phát triển khoảng 27-32 ngày, thời gian thu hoạch có thể kéo dài từ 8-10 ngày.
 • Có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, thân mập, lá xanh đậm, hoa vàng, ăn ngon ngọt, ít xơ.
 • Thích hợp với thị trường rau quả tại các chợ cũng như các siêu thị ơ Việt Nam.
 • Năng suất cao, kháng bệnh tốt, thích hợp nhiệt độ từ 12-33°C
 • Thời vụ trồng:
 • Tại miền bắc Việt Nam, giống cải ngồng xanh PD585 được gieo trồng từ tháng 2- tháng 11, sinh trưởng và phát triển thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 12-33°C. Cần lựa chọn thời gian gieo trồng thích hợp cho từng khu vực. Có thể dung trồng bằng cây nhỏ. Chú ý chế độ nước tưới, phân bón, phòng trừ sâu bệnh và mật độ gieo trồng
 • Thời gian từ lúc gieo tới khi thu hoạch: 25-32 ngày
 • Lượng hạt giống sử dụng: 2,6-3,2kg/ha
 • Mật độ gieo trồng: 12x51cm
 • Thời vụ gieo trồngVụ Xuân từ tháng 2- tháng 5. Vụ Hè Thu từ tháng 7- tháng 11
 • Tiêu chuẩn cơ sở: TCVN 3240-79
 • Ẩm độ (Hum): ≤ 10 %
 • Độ sạch (Pur): ≥ 98 %
 • Tỉ lệ nảy mầm (Germ): ≥ 85 %
 • Xuất xứ: NewzeaLand
 • Quy cách: gói 20gram