Hạt giống cải bẹ dưa

12.000

  • Đặc tính giống cải tòa sại: Kháng bệnh rất tốt, độ đồng đều cao, chậm trổ bông, không phân nhánh, lá màu xanh trung bình, phiến lá ngắn, bẹ to, bắp to và cuộn chặt
  • Thời vụ trồng: Quanh năm, chính vụ Đông  – Xuân
  • Thời gian thu hoạch: Sau 30-35 ngày sau trồng
  • Khoảnh cách trồng: 30 x 30 cm (tùy từng vùng miền)
  • Lượng giống cần thiết: 150-200g/1000m²
  • Tiêu chuẩn cơ sở: TCVN 3240-79
  • Ẩm độ (Hum): ≤ 10 %
  • Độ sạch (Pur): ≥ 98 %
  • Tỉ lệ nảy mầm (Germ): ≥ 85 %
  • Xuất xứ: Newzealand